EKSKLUZIVNA OPREMLJENOST

GARANTIRANA PRIVATNOST

EDUCIRANO OSOBLJE

SLOBODAN ODABIR TERMINA

 

Radite sa personalnim trenerom da bi postigli najviši rang usluge.
Naša ponuda programa i educiranost trenera stalno vas stimuliraju.

Granica nema

 

ŽELIM TERMIN

 

taja health-trening
taja health-ambijent
taja health-clanice
taja health-fashion
taja health trening mobile
taja health ambijent mobile
taja health clanice mobile
taja health fashion mobile
taja healthclub lokacija

FASHION WARE

A: Vlaška 103, 10000 Zagreb

T: 01/4664-255

HEALTH CLUB

A: Prijedorska 30, 10 000 Zagreb

T: 091/5429 013

FASHION WARE

A: Vlaška 103, 10000 Zagreb

T: 01/4664-255

HEALTH CLUB

A: Prijedorska 30, 10 000 Zagreb

T: 091/5429 013

 

taja@taja.hr